קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
רואי דיין, ה.ל.ה.ב
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M08-60ירין קוקולייב10/010 - 000/0רואי דיין0:10