קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
הלל בר טוב, מיטב ירושלים
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
F-63הלל בר טוב00/00 - 1010/0מישל ברט דזורייב0:18