קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
אמיר ענבר, עצמה האתלט ראשלצ
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M08-81אמיר ענבר01/00 - 1010/0אורי יעקב2:40
M08-81אמיר ענבר10/010 - 000/0אופק לביא0:39