קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
אביב פרינטי, עצמה כפר סבא
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-46אביב פרינטי10/010 - 001/0ליאור נורוב2:31
M-46יהונתן אורנשטיין10/010 - 000/0אביב פרינטי0:42
M-46אלון קניג11/010 - 000/0אביב פרינטי3:41