קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
טל אשכנזי, מיטב נתניה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M08-66טל אשכנזי01/00 - 1010/1טל ברוזניצקי0:58
M08-66טל אשכנזי10/110 - 000/2איתי ויטל2:48
M08-66טל אשכנזי10/010 - 000/0סאמי בן ציון0:08
M08-66טל אשכנזי10/010 - 000/1יאיר מילר1:09