קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
שחר גבורין, מיטב מודיעין
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-66ליאור קוסייב10/110 - 000/2שחר גבורין2:46