קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
עומר ארוסי, עצמה כפר סבא
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-43עומר ארוסי11/010 - 000/0גיא אורן0:59
M-43עומר ארוסי00/10 - 1010/0גילעד גולדמן5:00
M-43נבו דויטש10/010 - 000/3עומר ארוסי3:05