קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
אייל סימן טוב, עמותת פיסגה
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-55רועי סלעי10/010 - 000/0אייל סימן טוב0:09