קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
ליאור נורוב, מכבי רפאל תל אביב
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן
M-46אריאל שפילמן00/10 - 1010/0ליאור נורוב1:16
M-46אביב פרינטי10/010 - 001/0ליאור נורוב2:31
M-46מיכאל אלדן11/010 - 000/3ליאור נורוב1:31