קריטריון קדטים שני 25.11.22

קטגוריות
איתי הוכמן, איפון לקידום הגודו בשרון
קטגוריהשםIW/SניקודIW/Sשםזמן